Interim management

1: De crisissituatie Een crisissituatie!

Dat is vaak het eerste waar veel mensen aan denken als ze het woord interim horen. En dat is niet onterecht; het inzetten van een interim manager kwam 30 à 40 jaar geleden in opmars om vooral in te springen bij crisissituaties. Deze situatie heeft een hoge mate van urgentie. Er spelen ernstige risico’s.

  • Meestal een combinatie van factoren, waarbij ontbrekend leiderschap meestal de hoofdfactor is.


2: Change management

Het management wordt opgeslokt door en met is name gefocust op dagelijkse operationele processen en is niet in staat om essentiële veranderingen door te voeren door gebrek aan capaciteit, kennis of kunde. Als gevolg daarvan kan de organisatie geen nieuwe noodzakelijke veranderingen en ontwikkelingen doorvoeren, en gaat niet mee met de tijd en de klantbehoeften. De hoogste tijd om een Change Manager in te zetten.

  • Niet veranderen betekent niet meer kunnen voldoen aan de behoeften van de markt waardoor de continuïteit in gevaar komt.
  • Dit vraagt soms om ook om pijnlijke beslissingen op personeelsgebied.


3: Nieuwe inzichten, de tent opschudden!

Vaak verslappen of blijven organisaties achter nadat er lange tijd dezelfde leidinggevende aan de top staat. Vertrekt deze, dan is het nuttig om eerst een interim manager een frisse wind te laten blazen door de organisatie voordat een nieuwe leidinggevende wordt aangesteld. De interim manager maakt de organisatie in een korte, intensieve inhaalslag weer toekomstbestendig. Door een interim manager de heilige huisjes en de muren te laten afbreken maakt hij de weg vrij voor een nieuwe start.

  • Organisatie is verslapt of achtergebleven bij actuele ontwikkelingen.
  • Organisatie moet worden opgeschud en klaargemaakt voor de toekomst.

4: Tijd, ervaring en kennis

Een bedrijf kan niet alle kennis in huis halen. Soms is andere kennis echter wel nodig voor het uitvoeren van bepaalde projecten. Misschien is de kennis wel aanwezig, maar wordt deze al vol benut op een ander proces of project. In dit geval komt de organisatie tijd, ervaring of kennis tekort en loont het zich om deze tijdelijk in huis te halen. Dit is een van de vormen van interim die wij het meeste zien bij Via Recruitment.

  • Zittend management heeft geen tijd om bepaalde uitdagingen aan te pakken.
  • Zittend management heeft geen ervaring om bepaalde uitdagingen aan te pakken.
  • Zittend management heeft geen kennis om bepaalde uitdagingen aan te pakken.


5: Overbruggen en waarnemen

Soms valt er een gat binnen een organisatie door plotseling overlijden, ziekte, vertrek of zwangerschapsverlof. Tot aan de periode dat een nieuwe manager is gevonden kan de interim manager invallen en de taken oppakken. Vaak zien we bij deze vorm een combinatie met een van de vier voorgaande aanleidingen.

  • Een managementspositie kan (nog) niet worden ingevuld.
  • Een functie moet tijdelijk worden ingevuld.